::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 รับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนกำแพงเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  รับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

นักเรียนที่สนใจให้เตรียมไฟล์เอกสารให้พร้อมในรูปแบบของไฟล์(ถ่ายรูปหรือสแกน) ดังนี้1.รูปภาพหน้าตรงของนักเรียน 2.ภาพสำเนาทะเบียนบ้าน 3.ภาพถ่ายปพ.1 4.คะแนนสอบ o-net .....และในการสมัครต้อง login ด้วยบัญชีของ g-mail 

 

โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้ 

1. เมื่อเข้าไปที่ลิ้งรับสมัครจะต้อง ลงทะเบียนด้วยบัญชีอีเมลของ g-mail

2. หน้าที่ 1/6 ให้กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ฯตอบคำถามให้ครบทุกคำถาม หลังจากนั้นอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียน ตรงจุดเพิ่มไฟล์

3. หน้าที่ 2/6 เป็นการกรอกข้อมูลที่อยู่นักเรียนตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน และจะต้องอัพโหลดรูปทะเบียนบ้านของนักเรียน ใช้เฉพาะหน้าทะเบียนบ้านที่เป็นชื่อนักเรียนที่สมัคร

4. หน้าที่ 4/6 และ 5/6 กรอกข้อมูล บิดา และมารดา

5. หน้าที่ 6/6 กรอกข้อมูลโรงเรียนเดิม และผลการเรียนเฉลี่ย หากมี ปพ.1 ให้อัพโหลด ปพ.1 ด้วย และกรอกข้อมุลคะแนน o-net  ....... กรณีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนกรอกระบุความสามารถพิเศษ เช่น เป็นนักฟุตบอล เป็นนักดนตรี หรือเป็นตัวแทนแข่งทักษะ แล้วแนบหลักฐานเช่นเกียรติบัติต่างๆ ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ เสร็จแล้วกดส่งฟอร์ม

 

ลิงค์ สมัคร 

               

Pin It