::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รับการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนกำแพง นำโดย นายวิเชียร บุญมาก ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ รับการนิเทศจาก นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และคณะศึกษานิเทศก์  ซึ่งได้ลงพื้นที่ นิเทศการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานออนไลน์ (ITAOnline) สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนกำแพง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

และเนื่องด้วยโรงเรียนกำแพงเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการตรวจเยี่ยมนิเทศครั้งนี้ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 ได้ให้ความรู้ ชี้แจงความสำคัญและขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานออนไลน์ (ITAOnline) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วย

Pin It