::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2563

*** นักเรียนชั้น ม.1/1, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/7, ม.1/9  มอบตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563

*** นักเรียนชั้น ม.1/2, ม.1/4, ม.1/6, ม.1/8, ม.1/10 มอบตัววันที่ 13 มิถุนายน 2563

 

/// นักเรียนหญิง ม.1/1, ม.1/3, ม.1/5, ม.1/7, ม.1/9 เรียนกิจกรรม ยุวกาชาด 

/// นักเรียนหญิง ม.1/2, ม.1/4, ม.1/6, ม.1/8, ม.1/10 เรียนกิจกรรม เนตรนารี     


ตรวจสอบรายชื่อ....... คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

Pin It