::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

10 เมษายน 2563 มอบเงินบริจาคในกิจกรรม "โรงเรียนกำแพงร่วมใจ ฝ่าภัย covid -19" ให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

วันที่ 10 เมษายน 2563โรงเรียนกำแพงนำโดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก ทำการมอบเงินบริจาคที่ได้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกำแพง ชมรมครูเก่าโรงเรียนกำแพง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมบริจาคในบัญชี "โรงเรียนกำแพงร่วมใจ ฝ่าภัย covid -19" ยอดบริจาครวม 55,799 บาทให้แก่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและบุคลกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานฝ่าภัย COVID 19
ภาพโดย PHOTO - Kamphaeng

Pin It