::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

25 มกราคม 2563 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มงานกิจการพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยภาคเช้าการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.ปลาย และ ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.ต้น  ผู้ปกครองทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ --->>>  ชมภาพกิจกรรม  ...คลิก

Pin It