::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในหัวข้อ "นำพาชาติพ้นวิกฤต จากภัยยาเสพติดในยุคออนไลน์" จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3(ปปส.ภ.3)ร่วมกับศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 3(ศอ.ปส.ย.ภ.3)

  • ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กฤตยา บึงไกร ชั้น ม.3/9
  • ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส. จารุวรรณ อุ้ยเลิศ ชั้น ม.5/3
  • โดยการฝึกซ้อมของคุณครูกัญจน์ณัฏฐ์ อัครชาติ

และนักเรียนจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ต่อไป ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยค่ะ

 

 

 

Pin It