::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาเป็นวันที่ 11-14 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์


           โรงเรียนกำแพง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มาเป็นการสอบรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 11-14 มกราคม 2565 ตารางสอบดังปรากฏในเพจของฝ่ายวิชาการโรงเรียนกำแพงดังด้านล่าง

Pin It