::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On Site และ Online เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสลับกัน ม.ต้น และ ม.ปลาย ระดับละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดการแออัด ตามมาตรการป้องกันโควิด 19

โรงเรียนกำแพง : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On Site วันแรก 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบสลับกันมาเรียนระหว่างม.ต้น และม.ปลาย ระดับละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดการแออัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 (Covid 19) โดยทางโรงเรียนได้มีการปรับประตูทางเข้าออก จาก 3 ประตู เหลือประตูเดียว เพื่อการคัดกรองนักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียน ชมภาพรวมการเปิดเทอมวันแรกที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

Pin It