::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศ รับสมัครนักเรียนรอบ 2 ออนไลน์และเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


ประกาศ 
รับสมัครนักเรียนรอบสองผา่นระบบออนไลน์และเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันมอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2564

การสมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

# สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร
1.อีเมล gmail
2.รูปถ่ายชุดนักเรียน (ไฟล์/รูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์)


# ขั้นตอนการสมัคร

1.เข้าลิ้งค์รับสมัครให้ตรงกับระดับชั้น
2.กรอกข้อมูลนักเรียน

*ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
*เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
*โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษา
*ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง
*เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

3.แนบไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน
4.เลือกแผนการเรียน(เฉพาะนักเรียนระดับ ม.4)
5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดส่งแบบฟอร์ม

 

ลิงค์สมัครเรียน คลิก!!! ด้านล่าง (สมัครรอบสอง 3-20 พฤษภาคม 2564)
 

 

 

 

 

 

Pin It