::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

 

โรงเรียนกำแพง โดยฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โดมร่มอินทนิล โรงเรียนกำแพง ตั้งแต่เวลา 08.00น. - 12.00น. ตามกำหนดการและรายละเอียดด้านล่าง

 

กำหนดการประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

  

 

 

Pin It