::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำแพง

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำแพง  
สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีกำหนดการและปฏิทินกิจกรรมการศึกษาดังนี้

 

 

Pin It