::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกำแพง เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่เด็กหญิงธัญรัตน์ สุมณฑา และครอบครัวซึ่งประสบอัคคีภัย

26 ตุลาคม 2566 นายภูรินท์ สอนพูด ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง นายวีระศักดิ์ คำแก่น นางสาวชนิดาพร ดวงแสง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน งานชุมชนสัมพันธ์ ครูที่ปรึกษา ม.1/6 และสภานักเรียน เป็นตัวแทนบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกำแพง เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่เด็กหญิงธัญรัตน์ สุมณฑา และครอบครัวซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ณ บ้านหัวช้าง ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน พัดลมและเงินบริจาคตามโครงการร่วมด้วยช่วยกัน จำนวน 3,540 บาท

Pin It