::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกำแพง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โดมร่มอินทนิล โรงเรียนกำแพง

 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกำแพง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โดมร่มอินทนิล โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

     ในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด โดยบูรณาการแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งเชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคน  สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It