::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายละเอียดการส่งนวัตกรรมของบุคลากร ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการส่งนวัตกรรม บุคลากรโรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565

Pin It