::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารงานแผนงาน

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
2565 รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (2) 30 มีนาคม 2563 เขียนโดย Super User 46
2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 2244
2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 1212
2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 1196
2566 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 14974
2565 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สู่ความเป็นเลิศ 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 350
2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 90
Best Practices ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 12 กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 2227
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 1982
แบบฟอร์มงาน ผง.1-ผง.14 31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 2312