::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) 2564

 

Pin It