::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

15-18 สิงหาคม 2566 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566" ณ อาคาร 7 โรงเรียนกำแพง

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 15-18 สิงหาคม 2563 ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 จะมีพิธีเปิดงาน และกิจกรรมบนเวที การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรายการ พบกับนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกร้านของนักเรียนระดับชั้น ม.4 การแสดงวิทยาศาสตร์/การแสดงบนเวที รายละเอียดดังด้านล่าง

นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครกิจกรรมต่างๆ ได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 หรือตามช่องทางการรับสมัครของกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It