::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563" วันที่ 13-18 สิงหาคม 2563

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13-18 สิงหาคม 2563 กิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การออกร้านของนักเรียนระดับชั้น ม.4 การแสดงวิทยาศาสตร์/การแสดงบนเวที
นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครกิจกรรมต่างๆได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Pin It