::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2567-2570

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2567-2570

 

 

 

Pin It