::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Pin It