::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

 

Pin It