::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
อ้างอิงตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

Pin It