::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการ

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของโรงเรียนกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Pin It