::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนกำแพง

 ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนกำแพง

Announcement of Kamphaeng School on the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency

 

Pin It