::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

การวางแผนและข้อมูลอัตรากำลัง

ข้อมูลอัตรากำลัง โรงเรียนกำแพง
ตามแบบแสดงจำนวนครูตาม จ. 18 ข้อมูล ณ วันที่  13 กันยายน 2564

Pin It