::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2566 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ด้วยโรงเรียนกำแพง  จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 172 เครื่อง และได้ประกาศประกวดราคา บนเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐ(e-GP) http://www.gprocurement.go.th ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดังประกาศด้านล่าง

 

 

 

Pin It