::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2566 โรงเรียนกำแพง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครในวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครในวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดการรับสมัครดังประกาศด้านล่าง

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานทำความสะอาด  

 

Pin It