::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กรอกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กรอกข้อมูลระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนรายชั้นเรียน

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างชั้นเรียนของท่านและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

1/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xar9BfRu4_OO6YLLduU-qkA4dsPxu3SZ6qXL425eYM/edit?usp=sharing

1/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16crpDINaIuvDE5_rzyNUiCmsOjaTiGbxk4qX9Phr8Yc/edit?usp=sharing

1/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5FnZcUmHES7abV4s76f4I6S-LPYR6So_CmbraMqiLU/edit?usp=sharing

1/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11IsXTcduxkyHAxNyOqxdbdfpcb9diqvtsylUWbFhyhg/edit?usp=sharing

1/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_KbXEmx_XSuy0OBXwAHmB6uMCcaCp9p8CluNqI3Qi4Y/edit?usp=sharing

1/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rS_nMRLhYRyDvxXnmInCaMj0O5f8JSSPGSim8_31zps/edit?usp=sharing

1/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1REd22SBOo07rD0bESCYuQh-3sg8f0_VFXAZbmUoF0Sk/edit?usp=sharing

1/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18nn-FUhihke3g3S9XyvjKZw_C-QY5gz4RCXfLM9qXpc/edit?usp=sharing

2/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NbBE4ce1PlMvBYBqvqev6abTN-hLrNwYsbrP3jgeFGg/edit?usp=sharing

2/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TDJdbDuJf_nmp3c21Z_o6NDnpXsqx8J88S0gf84Angg/edit?usp=sharing

2/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywVznYgbCkIPM2JoFZN5dd4Cv_CxIkuyUqVtrtLJLuQ/edit?usp=sharing

2/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16jYqC6WA1yFbjpevqv2W5yhBCXntudGsPklhv8Qlv7M/edit?usp=sharing

2/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VOvW7SwFgklRZBTRBN6eUWLTS16aBOhUwf4SvHVRU2E/edit?usp=sharing

2/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKLE5gUg4k7yYY1MLJHBX_lc5JZA_54OU7qhgIx9ozg/edit?usp=sharing

2/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ExyUdUwfWl7X5j1l1OVWDayCZ_oUtz_4r1l5eAZrTow/edit?usp=sharing

2/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-SlmMKzT58QJAy9Zq31-C3wohf31viPdoO9KTGJkaZo/edit?usp=sharing

3/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E9ocbe3VefptALCdSOMXOBnlMDfn-c7J8opsXQMhQxY/edit?usp=sharing

3/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DF1217gaYrsNOe1epVTlvSk7PWyqjtI79h-i6rTZLN8/edit?usp=sharing

3/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccCFXE57iDJYNPKDeYyav29kQWfcA6j60DglF3n0znQ/edit?usp=sharing

3/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yMmDZ4jY1czLv1p_OkUnlZXYo2mgQyo453zI3Lsrcow/edit?usp=sharing

3/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekLzi9Hj4idEYkq-lexllAum62gSHSX0jAIt3t1L4aQ/edit?usp=sharing

3/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CfFYwjXgFCGmM9shbQRE7Q-_jcttrPGw6OOz6ZRGG5Q/edit?usp=sharing

3/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11w3wGDN8TFY8poYp_D1oiJx6E8TUC8eQHT5-alltv5w/edit?usp=sharing

3/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BhGoTtAlW8z5vRqFuu8hcGZkoZPYAKcxdkb0xyM6j9Q/edit?usp=sharing

3/9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HNNtoV03sIBEyjuMKMliTTAGyjMO1i0Ub3eGqJPoxWc/edit?usp=sharing

3/10

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_mZGSKXole7tpkfY6xqxztWF9TbDLR9TmtmbagdPtlI/edit?usp=sharing

4/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P_J1501TWoqxirAQsK5Htu6mtSI_VhGRj3Vgc66vDJE/edit?usp=sharing

4/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R1fDN0XZbjoDdEF3-URFWZjMZPasyV4LWqnOhtAMKjg/edit?usp=sharing

4/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18CjKYYNfNOwdvUs3rvUZ2bPHyBR2FunJSDaodNtw5S8/edit?usp=sharing

4/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19lYWHPAPnfUpwqq5jPWmLEN-e0jscbIQiInoTeoU_kY/edit?usp=sharing

4/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCSlIvX-KK3oqL3VDduEAjWamtpvoGu9gGT8W-rbZ2s/edit?usp=sharig

4/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WV-S9dnQYi99OMYWrYTB4EPHuLRqK01n0JRboTRpCkI/edit?usp=sharing

4/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SQhCHuCzPJGYcPMwZwL1_MbfI6WIpWA-ArONQLMf79E/edit?usp=sharing

4/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8mwygfxwqmcNralW_x3VImTxzstCyNdSR_Ujtb5X30/edit?usp=sharing

4/9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hqGWTlSFXtDgOgtn2gFnsK0BkpeUtIpS7XbVe-Tdi78/edit?usp=sharing

5/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izjm1ngdVlOSOCzUvFMhMVu0LbHUg73TDsZbWj-ThP8/edit?usp=sharing

5/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WttYkW32ADpm4CeVMTKdfCKJmo1ELm_vlHvXh7LMQ2g/edit?usp=sharing

5/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1peAhR2ZxfrcL8oQ57MmDLc0k5ysRi98wOiqiiYn9ZB0/edit?usp=sharing

5/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BhGoTtAlW8z5vRqFuu8hcGZkoZPYAKcxdkb0xyM6j9Q/edit?usp=sharing

5/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZrSzZX3xNnryIX3TuGo7UTBjJ41yDo_SbnP6rWCg114/edit?usp=sharing

5/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17RTLJ7h14clIffp1nN1GNzDP5w0YXjahlPnyqVuUQrQ/edit?usp=sharing

5/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DI92SL1-rNyF4t136RN-sNi4QNzWwQKMty-cJJ3SYW0/edit?usp=sharing

5/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VTWVtwkj-IjrebFj8q5iMBvXaAyn2vdw76QYTqGCdEs/edit?usp=sharing

5/9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/151ypqCVwuph7N7ddY5FWV4PliB4wx5EUwsHlHYgeFPI/edit?usp=sharing

5/10

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZtXnZAVNddl-opT2xy2yiM4NYdrcCzgvZJa3Y9M9HB8/edit?usp=sharing

6/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19riAm4d-GZk1qZOHzAe7FGc9x0llxIBC9F4Fkq6qn-A/edit?usp=sharing

6/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PFkrQ2G4ek4XpL_WF7OcRBl5DBYYQdj7VH_q6B09b7c/edit?usp=sharing

6/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sbyGPI26QnSPnVyF73uVfCJJvYaGBgUl7RR7ZUrld3E/edit?usp=sharing

6/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TxWeakRbycQV_UIAapIprdEkTlPMhMGf75w3JC7yOfc/edit?usp=sharing

6/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KiMKKVFyp6RV5uhROQyxJWxr0g0dJ1g8mS6i8zqUMCg/edit?usp=sharing

6/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jEElvMcpcKUNDkcYsRpEgixY5iGd9jDAXjKw1K5Iveg/edit?usp=sharing

6/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X76b4Bz0KWTMCH-DYT_56w7rgUmnfIg_TkIu1ilfMkY/edit?usp=sharing

6/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wqvlSDNXPtfix5RNf65E-3nk2Z6fyLGG57HEg1pizQc/edit?usp=sharing

6/9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_xbSd8N5YqdByqQyZ3cXubzwzXqbNhJD6Qo6w7V09zw/edit?usp=sharing

6/10

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FPN56DYUjUyWXHXU-Z_V24W_ul9PM_wUXrBBwPXDg8E/edit?usp=sharing

Pin It