::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

23 ก.ค. 2559 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ขอเรียนเชืิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม2 โรงเรียนกำแพง โดยพร้อมเพรียงกัน  กำหนดการเป็นดังนี้

  • ในภาคเช้า  8.00-12.00 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.4-ม.6) เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 7.30น.
  • ในภาคบ่าย 13.00-16.00 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-ม.3) เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 11.30น.
  • หลังจากรับฟังบรรยายจากท่านผู้อำนวยการไสว ผาสุข เรียนเชิญผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาดังห้องต่อไปนี้

Pin It