::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุน พิทยา บุญสุข

โรงเรียนกำแพง ขอขอบพระคุณ คุณพิทยา บุญสุข ศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพงรุ่นปีการศึกษา 2531  ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดี ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท รายชื่อนักเรียนดังด้านล่าง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

1) เด็กชายวรรณะ วรรณทวี ม.1/6  2)เด็กชายปฏิพล พันทา  ม.2/6  3)เด็กชายกิตติภพ พลฤทธิ์ ม.2/6  4)นายพิชิต ศรีบัวบาน ม.4/1  5) นายพรชัย ม.4/3  6)นางสาวอารยา ม่่วงรุ่ง 4/4  7)นายวราวุฒิ สนิทพจน์  ม.4/7 8)นางสาวสิรินธร กลมเกลี้ยง ม.5/7  9)นางสาวเพชรชิรวา แสงแก้ว  ม.6/4  10)นางสาวธนพิมพ์ พิมบุตร ม.6/7

Pin It