::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ค่ายสู่ฝันวันพี่เพื่อน้อง KP CAMP ครั้งที่ 26

อีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ ของศิษย์เก่าชาวม่วงเหลืองกับกิจกรรม ค่ายสู่ฝันวันพี่เพื่อน้อง วันที่ 4-10 สิงหาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม @KamphaengCamping 

          ด้วยทางคณะศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง ร่วมกับกลุ่มงานแนะแนวจะจัดทำโครงการ"ค่ายสู่ฝันวันพี่เพื่อน้องครั้งที่26"ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้พร้อมด้วยทักษะทางวิชาการ 

 

*มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.5
*ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 80,000 บาท 

 

         ดังนั้นทางคณะศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีอุปการะคุณในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินโครงการ"ค่ายสู่ฝันวันพี่เพื่อน้องครั้งที่26"ครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

       

FB : ค่ายสู่ฝันวันพี่เพื่อน้อง Kampheang Camping
ชื่อบัญชี : นางสาวชลิตา กลมเกลี้ยง(เบนซ์)
นางสาวพัชรินทร์ สว่างชื่น(หมิว)
เลขที่บัญชี : 789-011206-8 ธนาคารกรุงเทพ
เบอร์โทรติดต่อ : 
086-2259357 อาจารย์เพ็ญแข คำนันต์
061-6501662 แอม(ประธานค่าย)
095-9623386 เบนซ์
093-3393109 ตังค์

 

Pin It