::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ผลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ศูนย์สังคมฯ สพม.28 ณ รร.กำแพง

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน โดยศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกำแพง 

ผลการแข่งขัน “ตอบปัญหาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560”
ณ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา สพม.28 จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก ...64 ทีม 22 โรงเรียน
ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกำแพง
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ชมเชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 107 ทีม 23 โรงเรียน
ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทัน
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
ชมเชย โรงเรียนกำแพง
ชมเชย โรงเรียนกำแพง

Pin It