::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กิจกรรมติวโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยครูประจำกลุ่มสาระ

ตารางติว O-NET ม.6
วันที่ 21-25 ม.ค.62 ติวเวลา 13.50 - 15.30 น.    วันที่ 28-21 ก.พ. 62 ติวเลา 08.00-09.30 น.
ม.6/1-6/4 ติวที่ห้องโสต  ,  ม.6/5-6/6 ติวที่ห้อง 731 , ม.6/7-6/9 ติวที่ห้อง 738  

Pin It