::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ร.ร.กำแพง ร่วมงานเทศกาลการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ วัดสระกำแพงใหญ่ 15 ม.ค 2562

นักเรียนโรงเรียนกำแพง ร่วมงานเทศกาลการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ที่วัดสระกำแพงใหญ่ 15 มกราคม 2562 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ PHOTO - Kamphaeng Srakamphaengyai International Folklore Festival #1stSKIFF#UthumphonPhisai#Sisaket#Thailand

โรงเรียนกำแพง นำโดยท่านผู้อำนวยการสมพร อาษา คณะครู บุคลากรโรงเรียนกำแพง และนักเรียนที่ทำหน้าที่STAFF ได้ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติสระกำแพงใหญ่ และประกาศมรดกภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมโลกแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 มีประเทศตอบรับเข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 16 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การใช้กลไก “บวร” พัฒนาประชาชน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับระดับโลก ณ วัดสระกำแพงใหญ่ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Pin It