::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกำแพงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันห้องสมุด

9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกำแพงจะจัดกิจกรรมวันแม่และกิจกรรมวันห้องสมุด รายละเอียดดังนี้

 

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งานกิจการนักเรียนโรงเรียนกำแพง จัดงานวันแม่แห้งชาติในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนกำแพง โดยจะมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น กิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที กิจกรรมบนเวที กิจกรรมออกร้านโดยระดับชั้น ม.6 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30น. เป็นต้นไป

 

-งานห้องสมุดโรงเรียนกำแพงขอเชิญร่วมกิจกรรมวันห้องสมุด ซึ่งนักเรียนจะร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะต่างๆ ุณ ห้องสมุดโรงเรียนกำแพง กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 9.00น. เป็นต้นไป

 

Pin It