::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี

โรงเรียนกำแพง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครวันที่ 29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังประกาศ 

Pin It