::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกำแพง ที่ได้รับการการคัดเลือกเป็นนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้คัดเลือกนักเรียน คือ นายชิณวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้น ม.๖/๓ เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยรับการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ผลการประเมิน คือ ได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่ และจะเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดต่อไป ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ รายละเอียดดังภาพ  

Pin It