::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติในการมาเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกำแพง ได้มีประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติในการมาเรียน ปีการศึกษา 2563 มีกำหนดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามรายการและรายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

** ปฐมนิเทศ ม.1 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

** ปฐมนิเทศ ม.4 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

** เตรียมความพร้อม ม.2,ม.3 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

** เตรียมความพร้อม ม.5,ม.6 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

Pin It