::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

Big Cleaning Day ตามโครงการของจังหวัดศรีสะเกษ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"

3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกำแพงนำโดย นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการของจังหวัดศรีสะเกษ  "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" เพื่อเก็บบ้าน-สถานที่ให้สะอาด เก็บขยะบำรุงสถานที่ให้สะอาด เก็บน้ำและแหล่งเพาะเชื้อโรค เพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก ไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

โดยนักเรียนและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดสถานที่ให้สะอาดปราศจากแหล่งเพาะเชื้อโรค 

Pin It