::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศโรงเรียนกำแพง : ปรับเปลี่ยนมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวัสโคโรนา 2019

โรงเรียนกำแพง ได้ประกาศใช้มาตรการการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

 

 

Pin It