::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

KPS-SMART นวัตกรรมการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นวัตกรรมการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบการบริหารคุณภาพ KPS-SMART เพื่อ ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 

Pin It