::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนกำแพง มีกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ตารางสอบทุกระดับชั้นสามารถตรวจสอบได้ดังภาพด้านล่างค่ะ

 

 

 

 

 

 

Pin It