::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 2563

         

          28 สิงหาคม 2563โรงเรียนกำแพงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มอบทุนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
          เงินทุนการศึกษาเป็นเงินที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียน กองทุนผอ.สุทัศน์ รัตนา, กองทุน ผอ.สิทธิศักดิ์ สุมณฑา, ทุนจาก ผอ.สมชัย เย็นสมุทร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง, ทุนจาก ผอ.สมพร อาษา, ทุนจากบุคลากรเก่า บุคลากรปัจจุบัน ทุนจากศิษย์เก่า, และทุนจากผู้อุปถัมภ์โรงเรียน และอีกหลายภาคส่วน รายนามดังตารางด้านล่าง

          โรงเรียนกำแพง ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่ให้ความกรุณาบริจาคทุนการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ 

รายชื่อผู้บริจาคทุน

 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน

 

Pin It