::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกำแพง นำโดยนายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง , คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนกำแพง ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสมชัย เย็นสมุทร และบุคลากรโรงเรียนกำแพง ซึ่งเป็นการลงนามข้อตกลงในการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

Pin It