::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กิจกรรมมวันไหว้ครู 2563

           13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกำแพงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีคุณูปการ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ตัวแทนแต่ละห้องนำพานไหว้ครูไหว้ครูที่ปรึกษาบนเวที นักเรียนกล่าวคำบูชาครู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูโดยแบ่งเป็นประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ --->  ชมภาพกิจกรรมวันไหว้ครู และ ภาพพานไหว้ครู 2563


 

 

 

Pin It