::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ กิจกรรมในโครงการ "โรงเรียนศีลห้า"

โรงเรียนกำแพง โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทึกสัปดาห์ (ทุกเช้าวันศุกร์)  โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน (นักเรียนหมุนเวียนร่วมกิจกรรมระดับชั้นละสัปดาห์) 

ในสัปดาห์นี้เป็นการทำบุญตักบาตรของครูและนักเรียน ในระดับชั้น ม.5 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง นายวิเชียร บุญมาก รองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านสำโรง จำนวน 3 รูป พร้อมถวายปัจจัย หลังจากทำบุญตักบาตรยังได้นำอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคแบ่งปันไปนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงอีกด้วย

Pin It