::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

แผนผังการจัดงาน KAMPHAENG RUN 2020 และที่จอดรถ

        ตามทีี่โรงเรียนกำแพง จะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล KAMPHAENG RUN 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นี้ ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์แผนผังการจัดงาน และทางเข้าลานจอดรถภายในโรงเรียน ดังภาพด้านล่าง
        โปรดตรวจสอบกำหนดการด้านล่าง ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน สามารถเข้าพื้นที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนกำแพง ได้ตั้งแต่เวลา 03.30น. เวลา 04.30 จะปิดการจราจรเข้า-ออกภายในโรงเรียน สามารถจอดรถด้านนอกและเดินเท้าเข้าบริเวณจัดงานได้ค่ะPin It