::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมวิ่ง KAMPHAENG RUN 2020 " 6 ธันวาคม 2563

        ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพิื่อการกุศล "KAMPHAENG RUN 2020" แลนบ้านเฮาคืนสู่เหย้าชาวกำแพง  ขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นั้น ณ โรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนสร้างโดมโรงเรียนกำแพง นั้น
        โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทำ แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมวิ่ง KAMPHAENG RUN 2020 " เพื่อการกุศลครั้งนี้ตามแบบประเมินด้านล่าง หรือสแกน QR-code เพื่อเข้าสู่แบบประเมินค่ะ

 
Pin It