::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกำแพง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพงทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ (ครูประจำชั้นแต่ละห้องจะแจ้งช่องทางการประชุมให้ท่านทราบ) กำหนดการประชุมดังหนังสือเชิญประชุมด้านล่าง

 

Pin It