::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เชิญร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา "มาตุ้ม มาโฮม สร้างโดมโรงเรียน" 6 มีนาคม 2564

6 มีนาคม 2564 เรียนเชิญ สมาคมศิษย์เก่า ผู้ประสานงานรุ่นศิษย์เก่า ชมรมครูและบุคลากรเก่าโรงเรียนกำแพง  เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา "มาตุ้ม มาโฮม สร้างโดมโรงเรียน" ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกำแพง

 
Pin It