::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ขอเชิญชวนศิษย์กำแพงทุกท่านลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง

 


Pin It